Mã sản phẩm: LWY-100

  • Máy được sử dụng chủ yếu cho công việc xử lý uốn vòm cửa sổ nhôm.
  • Mặt cắt ngang lớn nhất có thể được uốn cong: 100 × 25mm
  • Vòng cung đường kính tối thiểu có thể uốn cong: 450mm