Mã sản phẩm: LZJ02 

  • Ghép cửa đi và cửa sổ góc 90 °.
  • Định vị bằng cách sử dụng lên và xuống các phần điều chỉnh để xử lý hình dạng khác nhau và nhiều kích cỡ phôi khác nhau.
  • Tổ hợp góc đồng bộ góc phôi, để tránh biến dạng góc,
  • Góc cửa sổ kết nối chắc chắn, đồng đều và an toàn hơn.
  • Sai số góc ép ≤ 0.15mm