Mã sản phẩm: LZJT2-100X1800

  • Có thể ghép hoàn chỉnh 2 góc liên kết Góc đấm kiểu đinh tán mỗi lần, đạt hiệu quả sản xuất cao;
  • Có thể điều chỉnh kẹp trên dưới và các thiết bị định vị dễ dàng, thích hợp cho tất cả các phôi;
  • Di chuyển các bộ phận chuyển động bằng cách sử dụng cặp cao độ chính xác tuyến tính mang, nhóm, góc độ chính xác cao;
  • Sử dụng hệ thống thủy lực lực ép cao, liên kết góc chắc chắn.
  • Dung sai ≤ 0.15mm