Công ty Cổ phần đầu tư và Thương Mại AG - Là nhà thi công chuyên nghiệp nhôm cao cấp, nhôm cầu cách nhiệt, nhôm bọc gỗ và vách mặt dựng thông tầng!

Một số công tình tiêu biểu sau:

1. Tòa nhà văn phòng của Công ty Phú Hùng tại Thanh Hóa

Tòa nhà văn phòng của Công ty Phú Hùng Tại Thanh Hóa